THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


SABIC en Onderwijs

Scholieren zijn mogelijke toekomstige werknemers voor ons en daarom werken we op verschillende manieren samen met het onderwijs. We proberen op deze manier de jeugd al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor een toekomst is de technische sector. Daarnaast leren ze ook het ondernemerschap op een speelse manier kennen. Kortom, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Chemie is immers overal!

In samenwerking met het basis- en middelbaar onderwijs werken we aan de volgende projecten:

BIZWORLD

Sinds 2009 is SABIC Bergen op Zoom actief binnen het project BizWorld. Dit is een programma, opgebouwd rondom de simulatie van hoe een bedrijf werkt. Het laat jongeren ervaren hoe het is, als je persoonlijk in een bedrijf betrokken bent.

BizWorld is bedoeld voor leerlingen in groep acht van de basisschool. Een aantal medewerkers van SABIC begeleidt dit programma op een drietal basisscholen in Bergen op Zoom. In een groep (‘team’) van zes leren ze hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten. Uniek hierbij is, dat ze op hun weg in ‘het bedrijfsleven’ worden wegwijs gemaakt en geholpen door een ondernemer.

FIRST LEGO LEAGUE

Sinds 2010 is SABIC actief binnen de First Lego League. Een internationaal project wat gericht is op het enthousiast maken van jongeren voor een toekomst in techniek. Het gaat hier over kinderen die in de leeftijd zijn van van 8 tot 15 jaar.

SABIC Bergen op Zoom ondersteunt dit initiatief op vier middelbare scholen in Bergen op Zoom. De teams krijgen hulp van onze medewerkers door middel van wekelijske coaching. Tijdens de bijeenkomsten helpen zij de scholieren om een robot te bouwen, te werken aan een onderzoek, en het belangrijskste is het leren samenwerken.

De afgelopen twee seizoenen zijn succesvol verlopen, waarbij we al twee keer de Beneluxfinale hebben behaald!

SABIC en Onderwijs

Daarnaast sponsoren we activiteiten die bijdragen aan een positieve beeldvorming van technische opleidingen, met name van het vak operator.

Scholieren van zowel het lager, middelbaar en hoger onderwijs zijn dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Met een bedrijfsterrein van meer dan 400 voetbalvelden groot is er genoeg te zien!