THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Milieu

SABIC houdt altijd rekening met de bescherming van zijn omgeving. Dit betekent dat we onze fabrieken zo ontwerpen en bouwen dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten, dat we strenge maatregelen naleven ten aanzien van milieuvervuiling en dat we milieuvriendelijke producten maken. De overheid inspecteert regelmatig, gepland en ongepland, of onze fabrieken aan alle milieueisen voldoen. Vanzelfsprekend gaan wij zuinig om met energie, mede om onze emissie van CO2 te beperken. Wij zijn voortdurend alert op het voorkomen van lekkages en overlast door stank en geluid.
Duurzaamheid is een belangrijke pijler van onze visie. Sinds 2011 geven we jaarlijks een rapport uit over onze resultaten. Een van onze speciale programma’s omvat afvalbeheersing. We doen ons best de hoeveelheid afval die we produceren zoveel mogelijk te beperken door het onder andere te recyclen.

Green Chemistry Campus
Bij SABIC zijn we continu bezig met onze impact op het milieu te verkleinen. Verder gebruiken wij onze expertise om samen met klanten en leveranciers te werken aan hun doelstellingen voor duurzaamheid. Deze toewijding vormt de basis van onze rol als gastheer en begeleider van de bedrijven die sinds 2011 in de Green Chemistry Campus op onze locatie afzonderlijk en met elkaar groene processen en producten ontwikkelen.

Samen werken aan groene en duurzame chemie
De campus is een initiatief van SABIC, provincie Noord-Brabant, regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN en gemeente Bergen op Zoom. Het is officieel benoemd als Center for Open Chemical Innovation. Dit houdt in dat het een erkend verzamelpunt is voor bedrijven die zich met hart en ziel inzetten voor groene en duurzame chemie. In de doelgroep van de campus bevinden zich business-to-business bedrijven met een focus op ‘agro meets industry’. Het bundelen van krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie versterken. Verpakkingen gemaakt van aardappelschillen en natuurvezels in dashboards zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe mogelijkheden.

‘Gastheer plus’
Als ‘gastheer plus’ bieden wij bedrijven op de campus naast een werkplek de mogelijkheid gebruik te maken van onze laboratoria, vergaderfaciliteiten en ruimtes voor pilotopstellingen. Experts van SABIC kunnen op verzoek bijdragen aan analyses, of kennis inbrengen. De campus is voor SABIC uiteraard een mooi stuk gereedschap om bedrijven in de buurt te krijgen die oplossingen bieden waarmee we ons eigen productieproces groener kunnen maken.

Kijk voor meer info op www.greenchemistrycampus.nl

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over stank of geluid en vermoedt u dat SABIC in Bergen op Zoom daarvan de oorzaak is? Dan kunt u dit doorgeven via het milieuklachtennummer: 0164 29 2317