THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting


Dakconstructie vogelkooi maken voor stichting Hertenkamp De Beek

SABIC volunteers dag: 1 dag, 5 projecten, 70 vrijwilligers

9/30/2022

SABIC in Bergen op Zoom hield donderdag 29 september 2022 een Volunteers Dag. Circa 70 SABIC-medewerkers staken deze dag hun hun handen uit de mouwen voor het goede doel.  Samen realiseerden zij deze dag 5 projecten in Bergen op Zoom en omgeving. 

SABIC in Bergen op Zoom organiseert eens in de 5 jaar, na een lustrumjaar, een Volunteers Dag. Zowel alle SABIC-medewerkers als iedereen in de regio Bergen op Zoom konden hiervoor projecten aandragen. Daarna stemden de SABIC-medewerkers welke projecten worden uitgevoerd. Daar kwamen de volgende projecten uit, die gisteren zijn uitgevoerd.

Herstel- en renovatiewerkzaamheden, zoals het vervangen van plafondplaten en oud meubilair bij locatie de Kreek van Stichting Zorg en Onderwijs Nu

Mirjam Geers-van der Poel, directeur/ bestuurder: ,,Het is fantastisch dat SABIC-vrijwilligers ons willen helpen om het lokaal op te knappen. De ZON-kinderen hebben een (ernstige) meervoudige beperking. Zij kunnen niet naar een normale school en hebben ontheffing van de leerplicht. Bij stichting ZON krijgen deze kinderen aanbod om zich te kunnen ontwikkelen. Door in een reguliere school te zijn, is er dagelijks contact met de kinderen van school en de kinderopvang. Deze kinderen verdienen een lokaal waar ze zich prettig in voelen. Waar de meubels veilig zijn en de omgeving stimulerend. Op deze manier komen ze nog beter tot ontwikkeling. SABIC draagt daar deze dag een flinke steen aan bij. Daar kunnen we alleen maar heel dankbaar voor zijn!”

SABIC Volunteersdag - Herstel en renovatie

Op de koffie bij de bewoners van woonzorgcentra Moermont en Stuijvenburgh, met hen bloemstukjes maken en spelletjes doen. 

Duran Berger, coördinator vrijwilligerswerk: ,,Wij zijn enorm blij met de helpende handen vanuit SABIC. Het is mooi om te zien hoe een groot bedrijf zich op deze manier maatschappelijk inzet. Op de eerste plaats genieten onze bewoners enorm van de extra aandacht en de leuke activiteiten en gesprekken. Door meer handen beschikbaar te hebben kunnen we er voor nog meer bewoners tegelijk zijn. Ook onze medewerkers zijn gebaat bij de hulp vanuit SABIC. Als de cliënten gelukkig zijn, zijn onze medewerkers dat ook.”

SABIC Volunteersdag - Bloemschikken en koffie

Een permanente dakconstructie maken voor de vogelkooien van stichting Hertenkamp De Beek

Als gevolg van de vogelgriep stelt de overheid het verplicht om daken van vogelkooien af te dekken. Secretaris Peter Dogge: ,,Van onschatbare waarde: dat was onze eerste gedachte toen wij hoorden dat SABIC met medewerking van Plasticentrum/Multi-tech Tholen ons project wilde realiseren. Als beginnende stichting was het voor ons nog niet mogelijk om onze vogelverblijven permanent te overkappen tegen de vogelgriep en maken we daarvoor gebruik van dekzeilen. Waarschijnlijk komen we in Nederland nooit meer van vogelgriep af, dus deze permanente oplossing is ideaal. Natuurlijk voor de dieren op ons park, daarnaast ziet het er veel mooier uit: absoluut een toegevoegde waarde voor ons hertenkamp.”

Foto boven: aanleg van dakconstructie hertenkamp.

Een bushalte aanleggen in de binnentuin van De Leystroom in Breda.

Dit verpleeghuis voor ouderen met onder meer dementie heeft een binnentuin waar bewoners kunnen wandelen. Bij mensen met dementie is soms de remming weg en blijven ze rusteloos lopen. Bij een ‘bushalte’ kunnen ze plaatsnemen, ‘op de bus wachten’ en weer tot rust komen. Amy Boemaars, activiteitenbegeleider: “Het bushalte project in de binnentuin is een mooie aanwinst voor de bewoners. Complimenten aan de SABIC-vrijwilligers die dit op deze mooie herfstdag mogelijk maakten.”

SABIC Volunteersdag - Bushalte aanleggen

In woonzorgcentrum Stuijvenburgh staat een wensboom, waar de bewoners hun liefste, voor sommige hun laatste, wens kunnen delen. 

Bianca van de Water, leef-woon ondersteuner: ,,Eén van die wensen was een dagje naar de Efteling. Een aantal bewoners had mooie herinneringen aan het sprookjesbos en wilden dat heel graag nog een keer bezoeken. De meeste van hen zijn dementerend, waardoor een uitje alleen mogelijk is met 1 op 1 begeleiding. De SABIC-vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt, waardoor maar liefst 15 bewoners super hebben genoten van hun dagje Efteling.” 

SABIC Volunteersdag - Efteling bezoek