THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selectingHoger beroep tegen vernietiging vergunningen biomassa installatie

5/04/2023

SABIC gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechter over de vergunningen voor de beoogde biomassa installatie in Bergen op Zoom. De rechter vernietigde in februari 2023 de verleende vergunningen om de bouw van een biomassa installatie mogelijk te maken. 

Deze vergunningen zijn van groot belang voor de verduurzaming van onze productielocaties om zo de toekomstige ontwikkelingen van SABIC in Nederland te waarborgen. De uitspraak heeft dusdanige invloed op onze toekomstige bedrijfsvoering, dat hoger beroep ons inziens noodzakelijk is.