THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting


Gezondheid

De mensen binnen ons bedrijf staan garant voor ons succes. In ons bedrijfsbeleid neemt goede zorg voor ons personeel een belangrijke plaats in. Denk daarbij aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, professionele ontwikkeling en opleiding en het combineren van werk en prive. Ook gezondheid is voor ons heel belangrijk. SABIC in Bergen op Zoom neemt zijn verantwoordelijkheid voor het beschermen van de gezondheid van medewerkers en van mensen in de omgeving. De site is daarom ook rookvrij.

GEZONDHEID VAN MEDEWERKERS
Gezonde medewerkers en een veilige werkomgeving zijn van groot belang. Medewerkers die werken in een omgeving met grotere risico's, bijvoorbeeld blootstelling aan geluid, stof of bepaalde chemische stoffen, onderzoeken we periodiek. Hierdoor houden we de risico's binnen de geaccepteerde grenzen van overheid en gemeenschap. Op ons terrein bevindt zich een goed uitgeruste gecertificeerde arbodienst, met een bedrijfsarts en een team van verpleegkundigen. De arbodienst heeft een uitgebreid programma aanbod met o.a. medische onderzoeken, spreekuren, keuringen, vaccinaties, EHBO behandeling, onderzoek naar slaapstoornissen, mentale coaching, voorlichting en training, etc.

THE SABIC WE LOVE LIFE CENTER (THE WELL)

We hechten belang aan integraal gezondheidsmanagement. Alle gezondheid bevorderende initiatieven op onze site bieden we aan vanuit één gezondheidscentrum: The WELL. Medewerkers en hun gezinsleden kunnen gebruik maken van dit centrum.

WELL is het Engelse woord voor “bron”, een plaats waar water uit de grond komt. Water is belangrijk want het is de bron van al het leven op aarde, het zuivert ons lichaam en lest onze dorst. De bron was vroeger ook de plaats waar mensen samenkwamen om water te halen. Er werden verhalen verteld, er werd gedanst en er werden liederen gezongen.

Het SABIC We Love Life centrom is ook zo’n plaats. Het is de plaats waar mensen samenkomen om aan hun gezondheid te werken, maar ook een plek voor ontspanning, inspanning en gezelligheid.

Ons fitnesscentrum vormt het hart waaruit we laagdrempelige gezondheidsprogramma’s voor alle medewerkers, en diverse doelgroepen, organiseren. Zo helpen we mensen meer te bewegen, te stoppen met roken, alcohol gebruik te minderen, gezonder te eten of te leren ontspannen. Ook voor fysiotherapie behandeling kun je terecht in The Well.

Het programma aanbod stemmen we af op wat in onze organisatie leeft en is het resultaat van een actieve samenwerking van diverse afdelingen zoals het Fitnesscentrum, de Arbodienst, Human Resources en ons bedrijfsrestaurant.


The-Well
SABIC fietser