THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een cruciaal onderwerp vanwege diverse redenen. We leven langer, werken langer door én omdat de inhoud en aard van het werk voortdurend veranderen hebben we sneller en vaker nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Door te focussen op de toekomst blijven onze medewerkers betrokken, gemotiveerd en productief. 

Er lopen op ons terrein nog heel wat pioniers die de opbouw van onze site van A tot Z hebben meegemaakt. Dit is een teken dat onze medewerkers op langere termijn een relatie aan gaan met SABIC als werkgever. Het geeft ons ook het signaal dat we ons moeten richten op duurzame inzetbaarheid van ons personeel en een levensfasebewust personeelsbeleid.  

Leven lang ontwikkelen (LLO) speelt hierbij een belangrijke rol, omdat medewerkers zo gestimuleerd worden om op de hoogte te zijn van de huidige kennis en vaardigheden en dus mobieler zijn in hun arbeid. Als SABIC focussen we daarnaast op aantrekkelijk te zijn voor de toekomstige medewerkers met het oog op generatiemanagement, zodat kennis en vaardigheden vanuit verschillende generaties worden overgedragen aan elkaar.

SABIC zorgt ervoor dat er continu aandacht is voor de gezondheid, vitaliteit en het welzijn van medewerkers. Dit blijkt uit het feit dat wij verschillende programma’s aanbieden en initiatieven ontwikkelen die inspelen op thema’s die belangrijk zijn voor onze mensen. Een concreet voorbeeld hiervan is ‘Zelfroosteren’. Dit is ontstaan om onze medewerkers meer autonomie te geven bij het samenstellen van hun werkrooster. Productiemedewerkers stellen hun eigen rooster samen. In onderlinge samenwerking wordt een definitief rooster samengesteld dat overeenkomt met de bezettingseisen en ruimte geeft aan individuele wensen van de productiemedewerkers. Wij lopen hiermee voorop in de branche en deze ontwikkeling wordt ook binnen SABIC met interesse gevolgd.

Duurzame inzetbaarheid