THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting


Milieu en Duurzaamheid SABIC BoZ

SABIC werkt aan een zo duurzaam mogelijke productie van plastic. Dit betekent dat we onze fabrieken zo ontwerpen en bouwen dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten, we strenge eisen naleven ten aanzien van milieuvervuiling en dat we milieuvriendelijke producten maken. 

De overheid inspecteert regelmatig, gepland en ongepland, of onze fabrieken aan alle milieueisen voldoen. Vanzelfsprekend gaan wij zuinig om met energie, mede om onze emissie van CO2 te beperken. Wereldwijd en in Bergen op Zoom hebben we vele initiatieven die aan onze duurzaamheid bijdragen. 

Doelstelling 2025

We hebben ons wereldwijd tot doel gesteld om ons energiegebruik, emissie van broeikasgassen én watergebruik in 2025 met 25% te hebben verminderd en ons afval zelfs met 50%. Intussen zijn we in Bergen op Zoom goed op weg om deze doelstellingen te halen. Door onder andere restwarmte beter te gebruiken en de warmte uit verbranding van afvalproducten in te zetten, hebben we ons energiegebruik en de CO2- emissie met bijna een kwart gereduceerd. Proceswater dat schoon genoeg is, gebruiken we om te koelen. 

CO2 emissie SABIC BoZ

Klimaatakkoord Industrie

Het klimaatakkoord voor de industrie vraagt om een plan voor 50% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050. Hiervoor zijn ontwikkelen we steeds nieuwe projecten om energie te besparen. Daarnaast onderzoeken we productie en inkoop van duurzame energie om onze site groene elektriciteit te voorzien. 

Groene grondstoffen

De grondstof voor plastic is nog voor bijna 100% op aardolie gebaseerd. Zowel bij de productie als bij de verbranding van plastic in de afvalfase, zorgt plastic voor CO2-uitstoot. Dit dringen we terug door op onze locatie in Geleen biologische grondstoffen te gebruiken en pyrolyseolie uit plastic afval. Gemengd plastic afval van huishoudens, bedrijven en uit de oceanen kan zo weer omgezet worden in grondstof. Dit kan in onze kraker in Geleen. 

Daarnaast ontwikkelt de Green Chemistry Campus op ons terrein in Bergen op Zoom, samen met TNO en Vito bio-aromaten als grondstof uit biologische restproducten. 

Duurzame producten

Plastic draagt bij aan duurzame producten. In auto’s wordt steeds meer plastic gebruikt in plaats van metaal en glas. Daardoor worden de auto’s lichter en gebruiken ze minder brandstof of elektriciteit per kilometer. 

Ook zorgt plastic voor nieuwe duurzame mogelijkheden. SABIC ontwikkelde een circulair bouwsysteem en ontwikkelt momenteel een lichtgewicht zonnepaneel. Hierdoor kunnen veel bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, waar dat nu door het gewicht niet kan.

Auto achterkant

Plastic Soup

Veel plastic afval komt helaas nog in de zee terecht. SABIC wil dit voorkomen en neemt daarom deel aan de Alliance to End Plastic Waste. Daarnaast zijn wij partner van Boyan Slat in The Ocean Cleanup

Bloemen, bijen, vogels en paddenstoelen

Onze site maken we ook zo groen mogelijk. Op de stukken grond die we niet gebruiken zaaien we bloemen in. Daar maken de bijen van Imker Hans v.d. Burg dankbaar gebruik van. Daarnaast hebben we in samenwerking met de vogelvereniging Bergen op Zoom nestkasten voor uilen geplaatst om op deze natuurlijke manier de overlast van ongedierte te bestrijden. Met deze initiatieven dragen we ons steentje bij aan het voorkomen van uitsterven van de bij en het in stand houden van de biodiversiteit.