THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Milieu en Duurzaamheid SABIC BoZ

SABIC werkt aan een zo duurzaam mogelijke productie van plastic. Dit betekent dat we onze fabrieken zo ontwerpen en bouwen dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten, we strenge eisen naleven ten aanzien van milieuvervuiling en dat we milieuvriendelijke producten maken. 

De overheid inspecteert regelmatig, gepland en ongepland, of onze fabrieken aan alle milieueisen voldoen. Vanzelfsprekend gaan wij zuinig om met energie, mede om onze emissie van CO2 te beperken. Wereldwijd en in Bergen op Zoom hebben we vele initiatieven die aan onze duurzaamheid bijdragen. 

Doelstelling 2025

We hebben ons wereldwijd tot doel gesteld om ons energiegebruik, emissie van broeikasgassen en watergebruik in 2025 met 25% te hebben verminderd en ons afval zelfs met 50%. Door onder andere restwarmte beter te gebruiken en de warmte uit verbranding van restproducten in te zetten, hebben we ons energiegebruik en de CO2-emissie per ton product in Bergen op Zoom met bijna een kwart gereduceerd ten opzichte van 2010. Door voorkomen van stoomverliezen reduceren we het energiegebruik en de CO2-emissie nu verder. 

CO2 emission graph

Biomassa als transitie-oplossing

2025 komt snel dichtbij. Wereldwijd zijn onze emissiedoelstellingen dan ook al verder aangescherpt. In 2030 willen we 20% minder CO2 uitstoten dan we in 2018 deden, inclusief de groei die het bedrijf intussen doormaakt. In 2050 produceren we klimaatneutraal. 

Om in 2030 een grote stap te maken naar minder CO2 uitstoot werkt SABIC BOZ aan het ontwikkelen van een biomassa-installatie op rest-hout uit de bosbouw. 

Groene grondstoffen

De grondstof voor plastic is nog voor bijna 100% op aardolie gebaseerd. Zowel bij de productie als bij de verbranding van plastic in de afvalfase komt CO2 vrij. Dit dringen we terug met ons TRUCIRCLE™ portfolio. Zo is het polycarbonaat in Bergen op Zoom al deels van gecertificeerde biologische grondstof gemaakt. Op onze locatie in Geleen bouwen we een pyrolysefabriek. Zodat we in de nabije toekomst ook kunststof kunnen produceren dat gemaakt is van plastic afval.

Duurzame producten

Plastic draagt bij aan duurzame producten. In auto’s wordt steeds meer plastic gebruikt in plaats van metaal en glas. Daardoor worden de auto’s lichter en gebruiken ze minder brandstof of elektriciteit per kilometer. 

Ook zorgt plastic voor nieuwe duurzame mogelijkheden. SABIC ontwikkelde een circulair bouwsysteem en ontwikkelt momenteel een lichtgewicht zonnepaneel. Hierdoor kunnen veel bedrijfsdaken worden voorzien van zonnepanelen, waar dat nu door het gewicht niet kan.

Auto achterkant

Plastic Soup

Veel plastic afval komt helaas nog in de zee terecht. SABIC wil dit voorkomen en neemt daarom deel aan de Alliance to End Plastic Waste. Daarnaast zijn wij partner van Boyan Slat in The Ocean Cleanup

Ook voeren we op de site in Bergen op Zoom actief beleid om te zorgen dat plastics niet in het milieu terecht komen. SABIC is daarvoor ook deelnemer in het convenant Schone Schelde, waar samengewerkt wordt tussen bedrijven, overheid en milieuorganisaties om onze rivieren vrij van plastic te maken en te houden. Dit doen we door proces geïntegreerde maatregelen, een goed systeem om onze afvalwaterstromen te behandelen en door sturing op het (juiste) gedrag van onze medewerkers. Daarnaast zijn we voor dit doel ook aangesloten bij het internationale programma ‘Operation Clean Sweep’, waarbij de industrie internationaal er hard aan werkt tot nul verlies van plastics te komen. Bovendien hebben we in de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan het opruimen van zwerfvuil, zowel op de site als daarbuiten.

Bloemen, bijen, vogels en paddenstoelen

Onze site maken we ook zo groen mogelijk. Op de stukken grond die we niet gebruiken zaaien we bloemen in. Daar maken de bijen van Imker Hans v.d. Burg dankbaar gebruik van. Daarnaast hebben we in samenwerking met de vogelvereniging Bergen op Zoom nestkasten voor uilen geplaatst om op deze natuurlijke manier de overlast van ongedierte te bestrijden. Met deze initiatieven dragen we ons steentje bij aan het voorkomen van uitsterven van de bij en het in stand houden van de biodiversiteit.