THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Transportveiligheid

Om de aan- en afvoer van producten naar de site van SABIC in Bergen op Zoom zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er procedures opgesteld waaraan leveranciers en vervoerders moeten voldoen. We houden ons het recht voor om transporten die niet voldoen aan onze veiligheidseisen te weigeren of pas na het voldoen verder te behandelen.

U wordt aanbevolen om de algemene procedures, de aanleveringsvoorwaarde per product als mede de instructie tot zekeren van lading goed door te nemen en op te volgen. Chauffeurs kunnen hier vooraf een veiligheidsfilm bekijken.

Transport Safety

In order to ship materials from and to the SABIC site in Bergen op Zoom - NL as safe as possible, we have put procedures in place for suppliers and carriers. We reserve the right to refuse shipments that do not comply with our safety standards or to put these temporarily on hold until all requirements have been met.

You are urged to carefully read the general procedure, the (un)loading procedures per product and the loading instruction to secure cargo and act accordingly.
Drivers can view a drivers safety film.