THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Onderwijs

Scholieren zijn mogelijke toekomstige werknemers voor ons en daarom werken we op verschillende manieren samen met het onderwijs. We proberen op deze manier de jeugd al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor een toekomst in de technische sector. Daarnaast leren ze ook het ondernemerschap op een speelse manier kennen. Kortom, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Chemie is immers overal!

In samenwerking met het basis- en middelbaar onderwijs werken we aan de volgende projecten:

  • Spreekbeurtkoffer
  • Show & Tell
  • Scholenbezoeken
  • FIRST® LEGO® LEAGUE

SPREEKBEURTKOFFER
Zit je in groep 7 of 8 en wil jij je spreekbeurt graag over SABIC of Plastic houden? Dan hebben wij een leuk, handig en informatieve spreekbeurtkoffer voor jou te leen! De inhoud van de koffers bestaat onder andere uit materiaal om samen met jouw klasgenoten een proefje uit te voeren, een handige powerpoint presentatie, informatie over onze productieprocessen, voorbeelden van onze producten en ga zo maar door… Ben je nieuwsgierig en wil je graag een spreekbeurtkoffer lenen? Stuur dan een mail naar team.trainingsupport@sabic.com!

SHOW & TELL
De SABIC Volunteers proberen hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Contact met scholen is daar een belangrijk onderdeel van. We kunnen dit natuurlijk niet alleen. Alle medewerkers spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het geven van een gastles.

Met de Show&Tell kit kun je laten zien wat SABIC doet en wat voor bedrijf we zijn. Laat de basisschoolkinderen van de onderbouw, middenbouw en bovenbow zien hoe leuk en belangrijk chemie is door leuke proeven uit te voeren.

Veiligheid blijft onze prioriteit en daarom zitten er in de Show & Tell kit Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) voor kinderen. Gebruik deze PBM's en leg uit waarom deze zo belangrijk zijn.

De SABIC Volunteers helpen je graag in het contact met scholen en organisaties waar je terecht kunt. Lijkt het jou leuk om een gastles te verzorgen en leuke proeven uit te voeren? Meld je dan nu aan via team.trainingsupport@sabic.com en haal een Show&Tell kit op.

SCHOLENBEZOEKEN
Scholieren van zowel het lager, middelbaar en hoger onderwijs zijn dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Met een bedrijfsterrein van meer dan 400 voetbalvelden groot is er genoeg te zien!

Jaarlijks organiseren een Girlsday en Doe dag. Op deze dag laten we jongens en meisjes op jonge leeftijd kennis maken met wetenschap, technologie en ICT. We ervaren dat er een tekort is in de technische sector aan opgeleid personeel en voelen ons verantwoordelijk voor de ondersteuning van technische opleidingen. Op deze dagen mogen de kinderen een aantal technische oefeningen verrichten in de vorm van praktijkcases. We hopen hiermee de kinderen enthousiast te maken om een technische opleiding te gaan volgen.
Onderwijs