THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting


Toegang tot SABIC

Om de veiligheid van iedere bezoeker en medewerker op het SABIC terrein te waarborgen kunt u in deze sectie de nodige informatie vinden voor een veilig verblijf op de site.

Als u als bezoeker komt verzoeken wij u de poortinstructies te bekijken als voorbereiding.

Als u als chauffeur ons terrein opkomt om te laden of te lossen verzoeken wij u de van toepassing zijnde sectie over transportveiligheid door te lezen.

Maatregelen COVID-19

Vragenlijst contractors/ Questionaire contractors/ Fragebogen Auftragnehmer

SABIC volgt de maatregelen van de overheid 1 op 1 en verwacht van alle bedrijven die wij inhuren, dat zij ook de regels en verwachtingen van de overheid nakomen. 

De chemische industrie is aangewezen als een vitaal proces voor de maatschappij. Binnen onze processen hebben medewerkers onmisbare functies in het productieproces, zoals binnen operations, maintenance, projecten of labs. Dit betekent dat: deze werkzaamheden doorgaan volgens de normale werkprocessen en afspraken.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden gelden de volgende aanvullende maatregelen:

  • Kom alleen naar het werk als je geen symptomen van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, of koorts vertoont.
    Ook niet bij twijfel! Voor vragen en advies, ook met betrekking tot quarantaine, kun je contact opnemen met de arbodienst: +31 164 292016. 
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Voor werkzaamheden waarbij dit niet mogelijk is, maar die wel essentieel zijn voor een veilige doorgang van ons proces, vragen we medewerkers maximaal rekening te houden met elkaar en het gesprek aan te gaan. Vraag hoe fit de ander is. Beperk de tijd dat je je binnen 1,5 meter van elkaar bevindt zoveel mogelijk. We vinden het belangrijk dat iedere werknemer zich comfortabel voelt bij het uitvoeren van zijn werk. Is dit niet het geval, neem dan gerust vooraf contact op met onze arbodienst voor advies.
  • Tref extra maatregelen voor persoonlijke hygiëne
  • Blijf zoveel mogelijk op je eigen werkplek
  • Maak voor pauzes (indien mogelijk) gebruik van eigen voorzieningen
  • Ga niet tegelijk lunchen of roken
  • Mijd contact met anderen op site zoveel mogelijk
  • Betreed geen controlekamers en communiceer zoveel mogelijk telefonisch met Operations
 

Vragenlijst/ Questionnaire / Fragebogen

Kom je als contractor bij ons werken, dan word je gevraagd bij de entree deze vragenlijst in te vullen.
Check deze vooraf om te zien of u toegang krijgt tot onze site.

If you are coming to work with us as a contractor, you will be asked to fill out this questionnaire at the entrance.
Please check this in advance to see if you will be allowed access to our site.

Wenn Sie als Auftragnehmer zu uns kommen, werden Sie am Eingang gebeten, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte überprüfen Sie dies im Voraus, um zu sehen, ob Sie auf unsere Seite zugreifen können.