THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


SABIC Volunteers

De SABIC Volunteers zetten zich graag in voor het goede doel. Het doel van de SABIC Volunteers is om een sociale contributie te leveren. Daarnaast willen we dat zowel de gemeenschap West-Brabant als SABIC (medewerkers) wederzijds betrokken zijn. Dit doen we door (lokale) projecten te ondersteunen met de hulp van de Volunteers, gecombineerd met projecten die de sociale- en omgevingsfactoren ondersteunen voor en door medewerkers van SABIC Bergen op Zoom. Enkele projecten die de SABIC Volunteers ondersteunen zijn:
• Volunteersdag
• Bergen op Schoondagen
• First Lego League
• Show & Tell

VOLUNTEERSDAG
Op de jaarlijkse Volunteersdag voeren de SABIC Volunteers meerdere projecten uit op één dag. Deze projecten kunnen door iedereen aangedragen worden. Daarna stemmen de SABIC medewerkers welke projecten worden uitgevoerd.

We zoeken naar projecten die in een paar uur of een dag te realiseren zijn, voor mensen die het echt verdienen. Denk aan het bijhouden van de tuin van mensen die minder mobiel zijn, een uitje voor een mensen van een verzorgingshuis of het opknappen van locaties waar vrijwilligers actief zijn. Het gaat dus niet om het aanpakken van kantines van clubhuizen of projecten bij (semi) commerciële instellingen.

BERGEN OP SCHOONDAGEN
Dit jaar vond de 23e editie van de Bergen op Schoondagen plaats. Op deze dagen zetten scholieren, inwoners en organisaties zich in voor een grote schoonmaakactie. Ook SABIC zal hier een steentje aan bijdragen. Vorig jaar zijn er gastlessen gegeven aan de kinderen op basisscholen over plastic. In deze lessen leerden we de kinderen dat plastic erg schadelijk is voor de natuur, ondanks dat het lijkt dat het verdwijnt. Daarom is het belangrijk om dit netjes weg te gooien of te recyclen. Na de gastlessen zijn we met de kinderen afval op gaan ruimen.

FIRST LEGO LEAGUE
Sinds 2010 helpt SABIC diverse scholen in de regio Bergen op Zoom bij hun deelname aan FIRST® LEGO® League (FLL), een internationale wedstrijd die jongeren uitdaagt om de rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van een werkelijk bestaande maatschappelijke uitdaging. De teams krijgen hulp van onze medewerkers door middel van wekelijkse coaching.

Wil je meer weten over de FLL? Lees dan verder bij Onderwijs.

SHOW & TELL
De SABIC Volunteers proberen hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Contact met scholen is daar een belangrijk onderdeel van. We kunnen dit natuurlijk niet alleen. Alle medewerkers spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het geven van een gastles. Met de Show&Tell kit kun je laten zien wat SABIC doet en wat voor bedrijf we zijn.

Wil je meer weten over de Show & Tell kit? Lees dan verder bij Onderwijs.


SABIC_Volunteers_1

SABIC_Volunteers_2