THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Veiligheid

5 x 0

Niemand gewond, iedereen gezond, niets in het water, de lucht of de grond.

De zorg voor de veiligheid van onze eigen medewerkers en de mensen om ons heen heeft topprioriteit.

VEILIGHEID VOOR DE OMGEVING
Op de Bergen op Zoom site werken we met chemicaliën. We zijn verplicht ons te houden aan speciale veiligheidsvoorschriften die ons en onze omgeving beschermen. Deze voorschriften gaan vooral over het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsrisico’s naar de omgeving zijn in kaart gebracht. We worden regelmatig getoetst door de overheid en door inspecties uit te voeren op onze systemen en voorzieningen.

Lees meer over aanwezige stoffen

We doen voortdurend onderzoek naar alle mogelijke risico’s binnen ons bedrijf en proberen deze zo klein mogelijk te houden. Hiervoor ontwikkelden we speciale programma’s. Iedere vijf jaar beoordelen we de veiligheids- milieu en gezondheidsrisico’s opnieuw zeer kritisch. Ook is SABIC met de overheden in overleg over de aanpak van blootstelling op het terrein en emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen te voorkomen. SABIC volgt hier de hiërarchie van maatregelen / het STOP principe. De veranderingen in de wet- en regelgeving, leerpunten uit interne en externe incidenten en mogelijk nog niet onderkende risico’s uit wijzigingen in de installaties, nemen we hierin mee.

Lees meer over de maatregelen die wij als SABIC nemen om ongevallen te voorkomen.

Lees wat u zelf kunt doen in het geval van een incident.

VEILIGHEID OP HET WERK
De veiligheid van onze medewerkers en die van medewerkers van buitenfirma’s die op ons terrein bezig zijn, houden we voortdurend in de gaten. Veiligheid zit in onze bedrijfscultuur en we houden ons altijd aan de geldende veiligheidsvoorschriften. De ervaring leert ons dat onze veiligheidsprogramma’s op de ene afdeling beter aanslaan dan op de andere. We moeten in onze aanpak en communicatie rekening houden met verschillen in afdelingsculturen en werkzaamheden. Maatwerk is de oplossing. Meer dan ooit richten we ons op ‘veiligheid persoonlijk maken’. Dit houdt in dat we elkaar scherp houden en een klimaat creëren waarin dat gewaardeerd wordt.

Ondanks alle preventieve maatregelen vinden er helaas nog steeds incidenten plaats. Wanneer dit gebeurt, onderzoeken en analyseren we het incident zorgvuldig. We hebben speciale programma’s die gericht zijn op veiligheid en het voorkomen en omgaan met incidenten en ongevallen. Herhaling van ongevallen voorkomen is onze prioriteit.

VEILIGHEID IN TRANSPORT
We proberen onze producten op de plaats van bestemming af te leveren, zonder overlast of schade aan omgeving en milieu toe te brengen. Ongeacht het gekozen vervoermiddel.

Ondanks alle preventieve maatregelen vinden er helaas nog steeds incidenten plaats. Wanneer dit gebeurt, onderzoeken en analyseren we het incident zorgvuldig. We hebben speciale programma’s die gericht zijn op veiligheid en het voorkomen en omgaan met incidenten en ongevallen. Herhaling van ongevallen voorkomen is onze prioriteit.

En gebeurt er dan toch iets?
Wees voorbereid op een noodsituatie en kijk voor meer informatie op de landelijke website www.denkvooruit.nl.

Medewerker SABIC