THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Visie & missie

VISIE & MISSIE
Bij SABIC hebben we als visie de onbetwiste wereldleider te zijn op gebied van chemische producten. Op een verantwoorde manier kwalitatief sterke producten en diensten ontwikkelen is onze missie. Wij doen dit door te innoveren, te leren en uit te blinken in ons productieproces terwijl we maximale meerwaarde creëren voor onze stakeholders.

AMBITIE EN STRATEGIE
In het verlengde van deze wereldvisie en missie is het onze ambitie er in 2025 in Bergen op Zoom als site goed voor te staan en volop toekomstperspectief te hebben. Deze ambitie verwezenlijken we met een strategie en onze speerpunten die jaarlijks worden vastgesteld.

STRATEGIE
Jaar in jaar uit spelen we mee in de top op het vlak van duurzaamheid. We horen tot de top van bedrijven als het gaat om kostenpositie en leveren zo een bijdrage aan de concurrentiepositie van SABIC. Door groei verhogen we ons marktaandeel.

Bij al onze activiteiten staat veiligheid voorop. Op het gebied van veiligheid halen we dan ook 5x0:
“Niemand gewond, iedereen gezond, niet in het water, de lucht of de grond.”