THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Veiligheid en Mileu

Succes werkt aan twee kanten vinden we bij SABIC. Wij zorgen goed voor onze medewerkers en onze medewerkers zorgen goed voor ons bedrijf. Alleen op deze manier kunnen we groeien. We steken veel energie in het het garanderen van de veiligheid van onze medewerkers en alle mensen om ons heen, het beschermen van het milieu en een goede relatie met onze omgeving.

HEEFT U EEN KLACHT?
Heeft u een klacht over stank of geluid en vermoedt u dat SABIC in Bergen op Zoom daarvan de oorzaak is? Dan kunt u dit doorgeven via ons centrale telefoonnummer: 0164 29 2317. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar en wij zullen uw klacht op zorgvuldige wijze in behandeling nemen.

U kunt ook via de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant 24 uur per dag, 7 dagen per week uw milieuklacht kwijt via (073) 681 28 21. Bij een melding aan SABIC zelf kan meestal effectiever worden gehandeld en kan er u directer een terugkoppeling gegeven worden.

Medewerker