THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Maatregelen die u thuis kunt nemen

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we alle mogelijke maatregelen getroffen om incidenten te voorkomen en zijn we goed voorbereid. Maar er kan altijd iets ernstigs gebeuren. Het is dus ook belangrijk te weten hoe u zich voorbereidt op eventuele incidenten.

Op de website van de Veiligheidsregio vindt u hierover veel informatie.

Lees meer over wat te doen bij gevaarlijke stoffen

Lees meer over wat te doen bij brand

Lees meer over wat te doen bij rookoverlast